Opravy silnic a chodníků budou pokračovat

mestompRevitalizace autobusového nádraží bude v letošním roce v Litoměřicích nejvýznamnější investiční akcí města. V rozpočtu odboru územního rozvoje městského úřadu je však kromě dokončení úprav kruhové křižovatky u Severky (1,7 mil. Kč) související s plánovanou uzavírkou Tyršova mostu zahrnuta i realizace řady dalších stavebních akcí menšího charakteru. „Po odkoupení posledního pozemku dokončíme ulici Trnkovou, což přinese propojení ulice Broskvové s Meruňkovou. Stavební práce v hodnotě 2,2 milionu korun se dotknou poslední části dosud nezpevněné komunikace na severní straně Miřejovické stráně," informovala vedoucí odboru územního rozvoje městského úřadu Venuše Brunclíková. Rozpočet města počítá i s vybudováním nového veřejného osvětlení a chodníku ve Školní ulici (1,5 mil. Kč). Chodník bude letos opraven i ve Veitově ulici (850 tisíc Kč) a dokončen v Žernosecké ulici.

„V kapitole projektových činností tvoří nejvýznamnější položky již probíhající architektonická soutěž na budoucí podobu kasáren pod Radobýlem (400 tisíc Kč), zpracování projektu nutného k získání stavebního povolení na rekonstrukci pivovaru (2,5 milionu korun), dále projekty drobnějšího charakteru související s budováním dešťové kanalizace (v Pokratické ulici), nových komunikací a vybudováním výtahu v budově radnice na Mírovém náměstí (15/7)," doplnila výčet vedoucí odboru Brunclíková.

Další statisíce korun jsou připraveny na stavbu bezbariérových nájezdů, vybavení dětských hřišť, zprovoznění nefunkčních vpustí, nákup historických svítidel a výložníků, rozšiřování počtu parkovacích míst na sídlištích pomocí zatravňovacích tvárnic, instalaci olověné vložky druhé kašny na Mírovém náměstí atd.

NAHORU