Litoměřice získaly dotaci na modernizaci autobusového nádraží

Litoměřice začnou modernizovat autobusové nádraží. Půjde přitom o nejvýznamnější investiční akci letošního roku. Město totiž uspělo v Regionálním operačním programu Severozápad s žádostí o dotaci. Na realizaci projektu vyčísleného na celkem 61,4 milionu korun získalo 52,2 milionu korun, zbývající část zaplatí z vlastního rozpočtu. Modernizace autobusového nádraží v Litoměřicích přitom patří mezi finančně nejnáročnější projekty, které členové výboru Regionální rady ROP Severozápad v závěru loňského roku schvalovali.

Samotnou realizaci díla zajistí firma Chládek a Tintěra, která vyhrála výběrové řízení. Informační systém dodá firma ELTODO. „Stavební práce budou zahájeny v únoru. Skončí do konce září letošního roku," informoval starosta Ladislav Chlupáč s tím, že první fáze projektu zahrnuje vybudování provizorního autobusového nádraží.

Nové autobusové nádraží bude mít tvar oválu, s vnějším obvodem tvořeným průjezdní komunikací s jednosměrným provozem a vnitřním nástupištěm pro devět odjezdových stání, dvěma průjezdními nástupišti a jedním výstupním stáním. Vznikne zde odstavná plocha pro tři autobusy, parkoviště s kolmým řazením pro 79 osobních aut a podélný parkovací pás pro 17 vozidel, přičemž prvních 5 stání bude vyhrazeno pro taxislužbu, zbylých 12 pro veřejnost.

Společný vjezd a výjezd vozidel, s napojením na ulici Marie Pomocné, zahrnuje i 2,5 metru široký středový zelený ostrůvek, přerušený místem pro přechod chodců. Před výpravní budovou bude přes ulici M. Pomocné vybudován dělený přechod do Ostrovní ulice.
„Nástupiště má být zastřešené. Vzniknou zde nové toalety, instalován bude moderní informační systém. Součástí stavby je nové osvětlení celého prostoru, přeložky inženýrských sítí, nové přípojky kanalizace, vody pro veřejné WC a pozdější stavbu občerstvení. Vysazeno bude 48 stromků a řada keřů," doplnila informace Dana Svobodová, pracovnice Odboru územního rozvoje Městského úřadu v Litoměřicích.

Hrad Litoměřice
Chcete vědět víc ? +

Hrad Litoměřice

Informační centrum
Chcete vědět víc ? +

Informační centrum

Divadlo K.H. Máchy
Chcete vědět víc ? +

Divadlo K.H. Máchy

Městská sportovní zařízení
Chcete vědět víc ? +

Městská sportovní zařízení

NAHORU