Nemocnice může vzdělávat klinické psychology

nemocniceWAkreditace opravňující ke specializačnímu vzdělávání v oboru klinická psychologie byla Ministerstvem zdravotnictví ČR udělena Městské nemocnici v Litoměřicích.

Vyrozumění o udělení oprávnění k uskutečňování vzdělávacího programu pro specializační vzdělávání v daném oboru, o kterém rozhodla akreditační komise na základě žádosti nemocnice dne 1. 10. 2014, bylo vedení nemocnice doručeno před několika dny.
Akreditace, která umožňuje specializační vzdělávání v oboru klinické psychologie od 1. listopadu 2014, má platnost na dobu 5 let, poté bude nutno získaný statut znovu obhájit.

Litoměřická nemocnice získala již v minulosti akreditace pro specializační vzdělávání pro obory: radiologie a zobrazovací metody, vnitřní lékařství, anestezie a intenzivní medicína, gynekologie a porodnictví, chirurgie, ortopedie, neurologie, urologie, rehabilitační a fyzikální medicína, traumatologie, dětské lékařství, všeobecné a praktické lékařství a otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku.

Jednotlivá osvědčení o udělených akreditacích jsou k nahlédnutí na internetových stránkách nemocnice www.nemocnice-lt.cz.

(TZ připravila Naděžda Křečková)

NAHORU