Platbu poplatku za komunální odpad si lze rozložit

logo

Úhradu poplatku za svoz komunálního odpadu si lidé mohou rozložit do několika splátek podle toho, co jim více vyhovuje. Na tuto možnost upozorňuje vedení města poté, co zastupitelé rozhodli po čtrnácti letech neměnného stavu o zvýšení poplatku.

Doposud občané města hradili za osobu 42 korun měsíčně (498 Kč/rok), od ledna to bude 58 korun měsíčně (696 Kč/rok). I nadále jsou od platby osvobozeny děti do jednoho roku. Zastupitelé se k tomuto kroku rozhodli s ohledem na výrazné zvýšení nákladů města na svoz a skládkovné. Zatímco loni město doplácelo 9 milionů, letos to bude 13,5 milionu korun. Tento trend rychle se zvyšujících nákladů má pokračovat i v následujících letech.

„Od roku 2021 se totiž městům a obcím zvýší skládkovné. Zatímco nyní platíme 1046 korun za tunu směsného komunálního odpadu a 1231 korun za tunu objemného odpadu, nově se tyto platby navýší o 300 korun. Zvýšení je vyvoláno změnou zákona o odpadech, který říká, že postupně tato částka vzroste ještě o další tisícikorunu,“ poukázal vedoucí odboru životního prostředí městského úřadu Pavel Gryndler.

Vedení města si je vědomo toho, že pro někoho může být jednorázová platba za odpad citelným zásahem do rodinného rozpočtu. „V tomto ohledu vycházíme občanům maximálně vstříc, a umožňujeme si platbu rozdělit na základě vlastních finančních možností. Libovolné částky, které v průběhu celého roku občan (rodina) zasílá na účet města, se sčítají a vytvoří celkovou platbu poplatku,“ informoval tajemník městského úřadu Milan Čigáš. Důležité je, aby celková částka na účet pod přiděleným variabilním symbolem dorazila nejpozději do 31. října, což je termín, kdy splatnost za odpady končí. „Občané si také mohou e-mailem či osobně na oddělení poplatků ověřit, zda nemají z minulosti nějaký zapomenutý dluh, a zjistit tak svou aktuální situaci,“ dodává tajemník Čigáš.

Možnosti úhrady poplatku za odpad jsou různé. „Každý občan si může vytvořit v jeho internetovém bankovnictví trvalý příkaz například čtvrtletně (leden, duben, červenec a říjen) a nemusí dále odchozí platby hlídat. Platby mohou na účet přicházet také nepravidelně,“ nastínil možnosti místostarosta Lukas Wünsch.

NAHORU