Místní akční skupina České středohoří připravuje novou strategii

logo

Máte chuť se zapojit do rozvoje našeho regionu?

Místní akční skupina České středohoří, z.s. se sídlem Ploskovice 50, IČ: 27036952 (dále jen MAS) zahájila přípravu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) v programovém období 2021 – 2027.

V následujícím období proběhnou setkání místních aktérů veřejného, podnikatelského a neziskového sektoru s cílem získat informace o stavu, potřebách a projektových záměrech na spravovaném území.

Strategie je tvořena pro správní území obcí zařazených v Mikroregionech České středohoří, Porta – Bohemica, Svazku obcí Úštěcko, na území měst Litoměřice, Terezín a obcí Chodouny, Chudoslavice, Křešice, Liběšice, Mlékojedy, Polepy, Prackovice n.L., Vrbice a Vrutice.

MAS financuje rozvoj regionu již od roku 2009. Za tuto dobu rozdělila do území více jak 150 milionů korun z Programu rozvoje venkova, Integrovaného operačního programu a Operačního programu zaměstnanost, a to prostřednictvím 189 zrealizovaných projektů.

Podpořeny byly projekty místních samospráv, neziskového a podnikatelského sektoru.

Dotační prostředky jsme směřovali zejména na úpravy veřejných prostranství, dětská hřiště, opravy památek, rekonstrukce školních učeben, komunitních center a podporu sociálních služeb. Podnikatelé čerpali nemalé prostředky na modernizaci svých podniků, zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů a služby v cestovním ruchu.

Uvítáme každého, kdo by se chtěl zapojit a přispět k rozvoji našeho regionu. Lze to udělat prostřednictvím formuláře, který je umístěn na webových stránkách www.mascs.cz. Další kontakt najdete na https://www.mascs.cz/kontakt.

Obrátit se na náš můžete i v případě záměru modernizace podniku, neziskové organizace či v oblasti ochrany životního prostředí. Podpořili jsme například projekt "Bezbariérovost ZŠ Boženy Němcové" či "Sbory dobrovolných hasičů".

Tiskovou zprávu připravila: Veronika Šturalová, MěÚ Litoměřice

NAHORU