Přechod pro chodce v ulici Na Kocandě byl dokončen

Přechod na Kocandě

Nový přechod pro chodce na křižovatce ulic Na Kocandě a Jiřího z Poděbrad, na hlavním tahu městem na Českou Lípu, byl rekonstruován s cílem zvýšit bezpečnost chodců na frekventované silnici. Projekt zahrnoval i stavbu chodníků a autobusových zastávek.

Plánovaný termín dokončení, jímž byl konec září, nebyl dodržen. Průběh prací negativně ovlivnila epidemie, díky které se stavební firma potýkala s personálními problémy. Několikatýdenní zdržení ovlivnila i dodatečná úprava projektové dokumentace. Dokončená stavba již prošla kolaudací Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Realizace projektu si vyžádala 3,9 milionu korun. „Z čehož 2,9 milionu korun pokryla dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury, zbytek doplatilo město,“ sdělila Dana Svobodová, vedoucí oddělení veřejných zakázek a projektů MěÚ Litoměřice.

V blízkosti nového přechodu pro chodce se však nadále pracuje. „Konkrétně jde o celkovou rekonstrukce kanalizačního a vodovodního řadu včetně přípojek v ulici Na Vinici, kterou provádí Severočeská vodárenská společnost,“ vysvětlil Václav Blecha, investiční technik Odboru územního rozvoje Městského úřadu v Litoměřicích.

 

NAHORU