Zaměstnanci městského úřadu pomáhají hygienikům trasovat

radnice

Vybraní pracovníci Městského úřadu v Litoměřicích pomáhají Krajské hygienické stanici Ústeckého kraje (KHS) s trasováním osob, které přišly do styku s osobou pozitivní na COVID-19. Provizorní call centrum spustilo město 11. listopadu v budově odboru dopravy a silničního hospodářství v Topolčianské ulici. Část zaměstnanců úřadu takto pomáhá z domova v rámci home office.

„Těší nás, že zaměstnanci městského úřadu, kteří se k této činnosti přihlásili dobrovolně, jsou v této nesnadné době nápomocni tam, kde je potřeba. Všichni účastníci projektu byli proškoleni ohledně mobilní aplikace Daktela, přes kterou trasování osob probíhá a obdrželi veškeré informace nezbytné pro jejich dočasnou pracovní náplň,“ informoval tajemník městského úřadu Milan Čigáš. Zaměstnanci vypomáhající KHS s trasováním jsou při své činnosti s ohledem na hygienická opatření rozděleni do skupin po 3-4 osobách. V call centru je pak k dispozici celkem osm počítačů s příslušenstvím (mikrofon, sluchátka atp.).

Úředníci trasují osoby v dopoledních i odpoledních hodinách přímo v call centru, ve větší míře tato činnost probíhá rovněž v rámci „home office“, tedy práce ze svých domovů. K dispozici jsou zaměstnanci z různých odborů městského úřadu, zejména pak z odboru živnostenského, odboru dopravy a silničního hospodářství či odboru sociálních věcí a zdravotnictví.

„Výpomoc Krajské hygienické stanici Ústeckého kraje prostřednictvím provizorního call centra je plánovaná na dobu nouzového stavu či na období, kdy stanice vyhodnotí tuto pomoc jako potřebnou,“ dodal předseda litoměřického krizového štábu starosta Ladislav Chlupáč.

NAHORU