Město prodává pozemek s torzem bývalé vojenské ubytovny

Pozemek o výměře 3,5 tisíce metrů čtverečních nacházející se v kasárnách Jiřího z Poděbrad se rozhodlo prodat město Litoměřice. Minimální kupní cenu stanovili radní na jeden milion korun. Prodej se uskuteční veřejnou nabídkou za nejvyšší nabídnutou cenu. K vyhodnocení veřejných nabídek dojde 23. listopadu.

Obálky se budou otevírat před výběrovou komisí v 15 hodin v zasedací místnosti městského úřadu. „Veřejná nabídka, respektive obálka s nabídkou kupní ceny, musí být předložena v uvedený termín a čas osobně, případně zmocněncem vybaveném plnou mocí k zastupování fyzické či právnické osoby,“ popsal způsob prodeje vedoucí majetkového odboru městského úřadu Václav Härting s tím, že podrobnější informace zájemci naleznou na úřední desce města. Od původního zvažovaného způsobu prodeje formou veřejné licitace radní upustili s ohledem na epidemiologická opatření.

Budoucí způsob využití pozemku je vázán regulativy. Součástí pozemku je torzo bývalé armádní budovy, která dříve sloužila jako vojenská ubytovna. Je potřeba provést její demolici a na stejném místě postavit bytové domy, které budou zhruba stejného charakteru jako domy v ulici Karla IV. Realizovat stavbu musí investor v souladu s představou městského architekta. „Pojistkou pro dodržení projektu odpovídajícího požadavkům bude uzavření smlouvy o smlouvě budoucí. K nabytí vlastnických práv dojde po provedení demolice,“ ujistil místostarosta Karel Krejza.

Ještě loni přitom vedení města věřilo, že se zde podaří postavit více než pět desítek malometrážních bytů v nízkoenergetickém standardu. Po odkrytí pláště se však objevily problémy spočívající ve výrazně narušené statice a přítomnosti azbestu. Projektová dokumentace bohužel problémy neodhalila. Stavba je totiž bývalým vojenským objektem budovaném armádou svépomocí a pro přípravy projektové dokumentace neexistovaly relevantní podklady. S ohledem na očekávaný pokles daňových příjmů města souvisejících s pandemií se pro budoucí rozvoj města ukázalo být velkým rizikem vzetí plánovaného zhruba stomilionového úvěru na realizaci stavby. Zastupitelé proto rozhodli projekt zastavit a vrátit Státnímu fondu životního prostředí již schválenou padesátimilionovou dotaci.

NAHORU