Litoměřické informační centrum obhájilo certifikát kvality služeb

infocentrum

Informační centrum v Litoměřicích (IC) obhájilo před několika dny certifikát II. stupně Českého systému kvality služeb (ČSKS), do certifikace je zařazeno od roku 2014. V té době bylo IC na Mírovém náměstí mezi vůbec prvními subjekty v celé České republice, které se certifikovat nechaly.

ČSKS napomáhá ke zvyšování kvality služeb v organizacích cestovního ruchu a dalších, které na tento obor navazují. Mezi certifikovanými subjekty jsou informační centra, ubytovací zařízení, cestovní kanceláře, skiareály, lanovky a jiné, působící v cestovním ruchu.

Mezi silné stránky litoměřického IC patří dle klasifikace nezávislého hodnotitele ČSKS systematický přístup k vlastnímu zlepšování, zjišťování spokojenosti zákazníků a práce s touto zpětnou vazbou, zaměření na rozvoj interní komunikace a v neposlední řadě vzdělávání pracovníků IC. Hodnotitel nahlížel kladně také na tvorbu nové turistické webové stránky pro poskytnutí přehledných informací návštěvníkům.

„Zapojení do Českého systému kvality služeb nám pomáhá dlouhodobě a systematicky se zlepšovat a zmenšovat mezeru mezi tím, jakou službu zákazník očekává a jakou podobu služby mu umíme poskytnout,“ uvedla marketingová manažerka města Martina Vondráková, která rovněž zastává funkci trenéra kvality. Ten je zodpovědný za sledování procesů, nastavení a plnění opatření vedoucích ke zlepšování kvality v rámci své organizace. Opatření, která si dané zařízení nastavuje, jsou pravidelně ověřována nezávislým hodnotitelem prostřednictvím mystery shopppingu („mystery shopper“ – fiktivní nakupující, výzkumník).

Systém zastřešuje Česká centrála cestovního ruchu - Czech tourism prostřednictvím regionálních koordinátorů, kteří v jednotlivých organizacích školí trenéry kvality. Úspěšné organizace získají prestižní, mezinárodně srovnatelnou značku, která pro zákazníka představuje příslib ověřené kvality služeb a zároveň je oceněním práce všech zaměstnanců organizace. Před pár dny zároveň litoměřické IC získalo v rámci Ústeckého kraje 3. místo od ATIC (Asociace turistických informačních center České republiky) v anketě „Oblíbené informační centrum roku 2020“.

NAHORU