Více rodičů může využít nabídky města a Základní školy U Stadionu

vyuka

Zájem o službu nabízenou městem Litoměřice ve spolupráci se Základní školou U Stadionu týkající se hlídání dětí rodičů zaměstnaných v rámci Integrovaného záchranného systému a v sociálních službách je prozatím minimální. Této možnosti v období distanční výuky využívá zatím jen několik málo rodičů. Nejen v této souvislosti došlo k rozšíření spektra profesí rodičů žáků prvního stupně, jimž je služba určena.

„Nově mohou svého potomka do ZŠ U Stadionu přivést i zaměstnanci finančního úřadu, pošty, jídelen, úřadu práce, mateřských škol a dalších profesí. Pro děti je ve školní družině připravené ideální zázemí. Mají zde k dispozici počítače a mohou se věnovat v plném rozsahu distanční výuce,“ informuje vedoucí odboru školství, kultury, sportu a památkové péče městského úřadu Andrea Křížová.

Dohled nad školáky od 6 do 10 let je zajištěn každý všední den od 6:30 do 16:30. Nesmí vykazovat viditelné příznaky onemocnění či mít zvýšenou teplotu. Oběd mají ve školní jídelně.

„Rádi mezi nás přivítáme nové děti. Jsme plně připraveni se jim věnovat, vypomoci s výukou, a odlehčit rodičům v této nesnadné době,“ shodly se vychovatelky školní družiny Kateřina Novotná a Dominika Sluková.

Přesný seznam, jakých profesí se hlídání dětí týká, a další informace najdete na https://www.ustadionu.cz/.

NAHORU