Škola U Stadionu pečuje o děti zaměstnanců IZS a pracovníků sociálních služeb

děti

Město Litoměřice reaguje na současnou epidemiologickou situaci týkající se COVID-19 a s tím související uzavření škol a je připraveno postarat se o děti rodičů z integrovaného záchranného systému (IZS) a pracovníků v sociálních službách. Pro tyto potřeby byla vyčleněna Základní škola U Stadionu, která leží blízko nemocnice i sídla hasičského záchranného sboru.

„Dohled nad dětmi v době distanční výuky je každý všední den od 6:30 do 16:30. Děti ve věku od 6 do 10 let, pro něž je služba určena, nesmí vykazovat viditelné příznaky onemocnění či mít zvýšenou teplotu. Postaráno je o ně v družině Základní školy U Stadionu, přičemž zajištěn mají také oběd ve školní jídelně,“ informovala vedoucí odboru školství, kultury, sportu a památkové péče městského úřadu Andrea Křížová.

„Zájem ze strany rodičů roste. Včera jsme měli prvního žáka, dnes máme děti čtyři a hlásí se další. Kapacitně jsme na situaci připraveni jak s ohledem na prostory, tak personálně,“ uvedl zástupce ředitele školy Radek Pluhař. Během podzimních prázdnin tato služba pravděpodobně fungovat nebude. Více informací na https://www.ustadionu.cz/. Při jarní vlně koronaviru tuto úlohu v Litoměřicích zajišťovala Masarykova základní škola.

Mateřské školy v Litoměřicích fungují ve standardním režimu. „Měli jsme v karanténě pouze jednu třídu ve školce v Baarově ulici, která teď již skončila. Všechny mateřské školy mají klasický provoz, v rámci kterého dodržujeme veškerá vládní nařízení týkající se hygieny a omezujeme shlukování dospělých osob ve všech školkách,“ informovala Monika Mejtová, ředitelka příspěvkové organizace města Mateřské školy Litoměřice.

NAHORU