"ZUŠka" učí "1 + 1". Jeden učitel, jeden žák

vyuka

Podle nových vládních not v nouzovém režimu 'hraje' od pondělí 12. října také litoměřická základní umělecká škola.  V hudebním oboru bude individuální výuka možná, ale jen v režimu jeden učitel-jeden žák.  V minulém týdnu z nařízení hygieniků učila škola pouze distanční formou.

„Kolektivní výuka, včetně ostatních oborů, tedy i ve výtvarném, literárně dramatickém a tanečním v ostatních oborech však bude probíhat i nadále pouze on-line,“  dodává ředitelka školy Dominika Valešková.

Učitelé se svými žáky jsou operativní a tvořiví  - vysílali on-line, hledali další způsoby, jak výuku uchopit, jak zachovat její kvalitu a učinit ji zajímavou.  Vytvářeli videa,  připravovali kvízy, využívali skupinové videohovory, apod., učitelé zásobovali žáky výukovými materiály a videi prostřednictvím ‚sdílené učebny‘ v tzv. G Suite.  A v tom nadále pokračují.

„Po zkušenostech z jara jsme se na distanční formu výuky připravovali již v létě, škola dokoupila vybavení IT, zajistila zrychlení netu, v přípravném týdnu jsme se společně proškolovali, abychom uměli s touto technikou pracovat a efektivně využívat. Mohu s klidným svědomím říci, že se kantoři žákům věnují, jak nejlépe mohou, a že jsou pro ně i přes bariéry oporou," uzavírá ředitelka litoměřické ZUŠ.

Tisková zpráva a foto: Miroslav Zimmer

NAHORU