Základní umělecká škola učí děti na dálku, Rozmarýn venkovní akce zachoval

zak

Nařízení krajské hygieničky v souvislosti s epidemiologickou situací uzavřelo v Litoměřicích počínaje 5. říjnem běžný provoz Základní umělecké školy Litoměřice (ZUŠ) a Domu dětí a mládeže Rozmarýn. Výuka v ZUŠ nicméně probíhá, ale distanční formou. Činnost zájmových kroužků v Rozmarýnu byla přerušena, ovšem plánované venkovní akce, stejně jako provoz dětského dopravního hřiště, prozatím zůstaly zachovány.

„Respektujeme současnou situaci a snažíme se pro žáky udělat maximum. Hledáme cesty, jak dětem umožnit kvalitní výuku a zároveň splnit dané podmínky. Pravdou je, že výuka na hudební nástroje distanční formou je velmi náročná, kvalitu živé výuky nelze nikterak nahradit. Učitelé jsou ale výborní a snaží se inspirovat a motivovat děti i na dálku,“ zhodnotila současný stav ředitelka ZUŠ Dominika Valešková. Škola se na základě jarní zkušenosti snažila zkvalitnit informační techniku (IT) a systematicky připravit na možnou formu distanční výuky. Výuka probíhá především přes G Suite (Google).

Žákům je nabízena výuka v časech, na které jsou zvyklí, tedy dle rozvrhu. „Pokud se však stane, že rodiče potřebují výuku posunout, snažíme se jim přizpůsobit. Chceme, aby tento režim vyhovoval zejména rodinám. Vážíme si toho, že i rodiče danou situaci chápou a spolupracují. Problémem je limitované internetové spojení ve chvíli, kdy začneme všichni vysílat. Toho jsme se obávali a od začátku školního roku rychlost internetu navýšili. Ve spolupráci s IT technikem se snažíme podmínky dolaďovat. Je to opravdu náročné, ale doufáme, že to všichni zvládneme,“ dodala s nadějí v hlase ředitelka Valešková.

Dům dětí a mládeže Rozmarýn (DDM) kroužky i technický klub do 18. října s ohledem na koronakrizi uzavřel, plánované akce se na výjimky uskuteční. Den zvířat (18. října) a Drakiáda (17. října) se uskuteční v omezeném režimu, zrušen byl „Pokémon TGC turnaj“ plánovaný do vnitřních prostor na 17. října. „Recepce Rozmarýnu je pro příjem přihlášek a plateb zájmových kroužků otevřena vždy od pondělí do čtvrtka od 8 do 12 a v odpoledních hodinách od 14 do 18 hodin. Dopravní hřiště zůstává pro veřejnost otevřeno také, platí zde však omezení na 20 návštěvníků a pohyb ve venkovním prostředí,“ informuje ředitelka DDM Zuzana Bendová. Aktuální informace na www.ddmrozmaryn.cz.

Litoměřické základní školy fungují při dodržení hygienických podmínek ve standardním režimu. „Žádná z nich nemusela být plošně uzavřena. Pouze některé třídy se ocitly na základě nařízení KHS v karanténě,“ shrnula aktuální situaci vedoucí odboru školství, kultury, sportu a památkové péče městského úřadu Andrea Křížová.

NAHORU