Objekt staré radnice bude rekonstruován

muzeum

Objekt staré radnice, jenž je národní kulturní památkou a v současné době v něm sídlí Oblastní muzeum, čeká stavebně náročná modernizace. Město Litoměřice získalo z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) 43 milionů korun na realizaci projektu vyčísleného na 48 milionů korun.

„Kompletní rekonstrukcí za dodržení přísných podmínek stanovených s ohledem na unikátnost objektu památkáři projde interiér muzea, fasáda i střecha budovy. V prostoru, kde doposud sídlil butik s oblečením, vznikne návštěvnické centrum s recepcí, obchůdkem, šatnou a kompletním zázemím. Počítá se také s výtahem z dvorního traktu, který zajistí bezbariérový přístup handicapovaným návštěvníkům muzea,“ charakterizovala projekt Andrea Křížová, vedoucí odboru školství, kultury, sportu a památkové péče městského úřadu.

Zatímco vlastníkem objektu je město Litoměřice, zřizovatelem Oblastního muzea, který v něm sídlí, je Ústecký kraj. Ten přislíbil modernizaci a zatraktivnění expozice s využitím inovativních a edukativních prvků tak, aby byla pro návštěvníky atraktivnější.

„Předpokládáme, že stavbu zahájíme ve druhé polovině příštího roku. Bohužel zhruba dva roky bude v té souvislosti uzavřeno návštěvníkům muzeum,“ dodala Andrea Křížová. Předpokládaná doba realizace projektu je dva roky od zahájení stavby.

NAHORU