Město Litoměřice poděkovalo svým dobrovolníkům

zdrave mesto

Město Litoměřice si váží práce dobrovolníků. Slova díků si vyslechlo včera více než sedm desítek z nich při společenském večeru, který se konal poslední zářijový den v litoměřickém hradu. Oproti minulému roku, kdy bylo oceněno více než třicet dobrovolníků, se v letošním roce, kvůli mimořádným opatřením vyhlášeným na jaře, zapojilo do dobrovolnictví více než 150 občanů. Činnost čtyř desítek z nich koordinovalo Zdravé město Litoměřice, které v náročné době zřídilo dobrovolnické centrum pro pomoc seniorům a potřebným.

„Děkuji všem, kteří jste přišli, kdo jiný si zaslouží ocenění než dobrovolníci. Je dobře, že Vás máme, a já si velmi vážím i neziskových organizací, které celou službu dobrovolníků organizují,“ zahájil starosta města Ladislav Chlupáč slavnostní akci.

„I v této době potřebujeme vytvářet společnost potkávání se a setkávání se, společnost lidskou. Chtěl bych Vám za městský úřad poděkovat za to, že nám dáváte svůj čas,“ poděkoval dobrovolníkům tajemník Milan Čigáš.

Skromnost dobrovolníkům nechyběla. Někteří se dobrovolnickým aktivitám věnují i desítky let a berou je jako samozřejmou součást svého života.

„Jsme velmi rádi, že dobrovolnictví není otázka jen jedné generace. Pomáhají jak mladí, tak i zástupci nejstarší generace,“ doplnila Irena Vodičková, koordinátorka Zdravého města, které celou akci organizuje.

Během večera si přítomní připomněli vzpomínkovým videem tragicky zesnulého dobrovolníka Diakonie Českobratrské církve evangelické Tomáše Červeného.

Dobrovolníci obdrželi diplom, video s připomínkou oslav 800 let od založení města a roční permanentku buď do bazénu a sauny, nebo do knihovny. Pozvání na slavnostní předávání ocenění přijali i koordinátoři dobrovolníků působící při litoměřických neziskových organizacích.

Ocenění i občerstvení byly připravené za zvýšených hygienických podmínek. Po skončení oficiální části hrála k poslechu hudební skupina Áda Škarda Band z Litoměřic, se kterou si zazpíval i starosta Chlupáč.

Tiskovou zprávu zpracoval Filip Klieštík, referent komunikace za Město Litoměřice

Fotografie: Filip Klieštík, Zdravé město a MA 21


NAHORU