Předáno! Technické služby se stěhují do nového

Předání objektu TSM

Technické služby města Litoměřice se dočkaly. Konečně budou sídlit v jednom areálu. V úterý 29. září jim byl slavnostně předán do pronájmu opravený objekt bývalé Posádkové hudby v kasárnách Pod Radobýlem.

„Jsem rád, že dnes mohu jménem vedení města Litoměřice uvítat technické služby jako nájemce v nově zrekonstruované budově. Doufám, že jim tyto prostory umožní kvalitativní posun v jejich dalším fungování a že díky nim konečně získají odpovídající zázemí jak pro své zaměstnance, tak i občany města,“ sdělil litoměřický radní Filip Hrbek. „Těší mě také to, že tímto projektem děláme další krok k postupnému oživení areálu kasáren Pod Radobýlem, jehož budoucí podobu již před několika lety stanovil rozsáhlý architektonický návrh, který vzešel z odborné soutěže,“ dodal radní Hrbek.

Ten slavnostně předal klíč k užívání objektu a přilehlého parkoviště řediteli Technických služeb města Litoměřice Ivu Elmanovi. „Dnes jsme podepsali smlouvu a od 1. října začne stěhování. Zázemí pro zhruba sto lidí je připraveno, interiéry jsou nádherné. Velmi děkujeme městu za to, že budeme moci fungovat v prostorech, které odpovídají 21. století,“ řekl Ivo Elman. Technické služby tak nyní uvolní dosud využívané areály v ulici Na Kocandě a v záplavové zóně u Labe. V druhém případě by na místě mohlo vzniknout odstavné parkoviště pro autobusy.

Vzhledem k možnostem, které areál bývalých kasáren nabízí, plánují technické služby i jednu novinku. „Jelikož velmi často pracujeme se dřevem, rádi bychom zde v budoucnu měli k dispozici truhlárnu,“ doplnil ředitel Elman.

Realizace celé akce si vyžádala 23,7 milionu korun, z čehož 14,5 milionu pokryla dotace z programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů, spravovaného Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR prostřednictvím Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest.

NAHORU