Máte poslední šanci vyhrát – iniciativa „Pomoz a vyhraj“

losovani

Již pouze do 28. září můžete na Městský úřad v Litoměřicích doručovat v obálkách s nápisem „Pomoz a vyhraj“ účtenky za služby či zboží pořízené od místních podnikatelů. Poté se uskuteční čtvrté, závěrečné slosování.

Účastníci soutěže nosí na úřad účtenky z místních provozoven s možností výhry dvojnásobku částky na dokladu v maximální výši výhry 5000 korun. Za účasti zástupců města proběhla tři slosování (7.,14. a 21. září). V každém z nich bylo vylosováno pět výherců.

Doklady s nákupem musejí být z provozoven, jako jsou kavárny, vinotéky, cukrárny, minipivovary, pohostinství, ideální je také využít služby – kadeřnictví, holičství, masérství, opravny, manikúra, pedikúra, poskytování tělovýchovných služeb apod. Možností je také využít účtenky z prodeje zboží, kromě potravin, drogerie, léků. Soutěžní aktivita byla vyhlášená v červnu vedením města na podporu lokálním živnostníkům, kteří museli v době nouzového stavu uzavřít či omezit svou živnost.

Chcete-li být i vy ještě zařazeni do slosování, minimální výše nákupu musí být tisíc korun na maximálně dvou odevzdaných dokladech, které nemusejí pocházet z jedné provozovny. Údaje, které jsou uvedeny na dokladu, musí být čitelné. „Doklady o nákupu (včetně jména a příjmení, e-mailové adresy a telefonu) vložte do obálky nadepsané „Pomoz a vyhraj“. Odevzdejte ji na podatelně městského úřadu nebo vhoďte do schránky umístěné na budově úřadu na Mírovém náměstí, případně zašlete poštou,“ popsala pravidla Marcela Škrancová, vedoucí živnostenského úřadu.

Poslední možný termín k odevzdání obálek s účtenkami je 28. září, finální slosování proběhne 29. září. O způsobu předání výhry budou po skončení soutěže výherci informováni.

NAHORU