V Mrázově a Dvořákově ulici probíhají opravy kanalizace

Oprava kanalizace

Řidiči v Litoměřicích si musejí v následujících měsících dávat pozor v ulici Mrázova a u ulice Dvořákova. Severočeská vodárenská společnost zde totiž provádí opravy.

„Podle smlouvy o dílo mají být obě stavby dokončeny nejpozději 31. března 2021. Aktuální harmonogram prací však počítá s tím, že bude hotovo ještě letos,“ sdělil Jiří Hladík z odboru kanceláře generálního ředitele Severočeské vodárenské společnosti (SVS).

V ulici Mrázova se nyní opravuje kanalizace z roku 1932, a to bezvýkopovou technologií. Nedojde tak k narušení nedávno opraveného povrchu silnice. V místě prací ovšem bude vždy stát vůz s technikou, který ovlivní plynulost silničního provozu, neboť vozovka bude zúžena. Řidiči by tedy měli v tomto místě dbát zvýšené opatrnosti.

V Dvořákově ulici pak prochází opravou nejen netěsná kanalizace z roku 1913, ale i dožilý vodovodní řad z roku 1935. Z těchto důvodů zde muselo dojít k úplnému uzavření celé ulice.

SVS v letošním roce také dokončila opravy vodovodu a kanalizace v ulicích Nezvalova a Nerudova a do konce roku začne pracovat ještě v ulici Na Vinici.

 

NAHORU