Coronavir poznamenal návštěvnost infocentra

infocentrum

Zhruba o třetinu méně cizinců, než v předchozích letech zavítalo v průběhu letních prázdnin do informačního centra (IC) v Litoměřicích. Například loni v srpnu využilo služeb IC téměř 1700 zahraničních turistů, letos jen přes pět stovek. V naprosté většině se jednalo o mladší německy hovořící návštěvníky. Starší generace vzhledem k epidemiologické situaci zůstávala doma.

„Za pozitivní lze považovat fakt, že se podařilo udržet návštěvnost tuzemských hostů, kterých v srpnu dorazilo do IC přes pět tisíc. I jejich chování ale ovlivnil koronavir. Zájem o průvodcovskou službu poklesl. Lidé preferovali spíše venkovní prostory,“ uvedla Hana Mildová, pracovnice informačního centra, jehož tržby ale nadále vzrůstají. Je tomu tak díky stále pestřejšímu sortimentu propagačních předmětů města a designových věcí vyrobených v souladu s novým grafickým vizuálem. „Těší nás, že se propagační předměty města líbí. Naučili se je kupovat nejen turisté, ale jako dárky i Litoměřičané. Zájem je i o nabízené produkty místních podnikatelů, s nimiž spolupracujeme, jako pivo z Biskupského pivovaru, litoměřické víno, káva od Zobana nebo lanýže z Čokolatérie. A další novinky ještě chystáme,“ slíbila Eva Břeňová, vedoucí odboru komunikace, marketingu a cestovního ruchu, do jehož správy infocentrum spadá.

Litoměřické infocentrum i letos v hodnocení CzechTourismu a Asociace turistických informačních center dosáhlo nejvyššího bodového hodnocení kvality poskytovaných služeb.

NAHORU