Na podzim proběhne integrované šetření v zemědělství 2020

Statistika

V měsících září, říjnu a listopadu bude Českým statistickým úřadem (ČSÚ) organizováno integrované šetření v zemědělství. Smyslem je, aby svými daty zemědělci přispěli k formování společné zemědělské politiky.

Šetření prostřednictvím tazatelů se týká výhradně fyzických osob s malým rozsahem zemědělské výroby. Podnikům právnických osob a fyzickým osobám s větším rozsahem výroby zašle statistický úřad výkaz do datové schránky, případně poštou u fyzických osob bez datové schránky.

Tazatelé se prokážou průkazem, který je platný ve spojení s občanským průkazem. Úkolem tazatelů bude zemědělce v obci navštívit, ověřit jejich aktivitu, zabezpečit vyplnění a odevzdání výkazů za aktivní zemědělce nebo částečné vyplnění výkazů za zemědělce s rozsahem výroby pod prahovými hodnotami zjišťování a předání výkazů Českému statistickému úřadu.

Více informací o integrovaném šetření jsou k dispozici na stránkách ČSÚ.

NAHORU