Zákon vyhnal kuřáky před provozovny, ti ruší noční klid

bar star arena

Není noci, aby si obyvatelé v několika městských částech nezavolali ke zklidnění hostů restauračních zařízení městskou policii. Po standardní 22. zavírací hodině občas řádí v ulicích opilci, po ní před podniky s delším provozem hlučí kuřáci a jejich kamarádi. Hluk téměř každou noc převyšuje hladinu stanovenou zákonem pro noční klid.

Krajním řešení problému by mohlo být vydání obecně závazné vyhlášky, která by regulovala dobu provozu restauračních zařízení. K tomu, ač jsou pod tlakem svých členů, se zatím nepřiklonil výbory Sdružení vlastníků jednotek (SVJ) na sídlišti Pokratice. Věří, že se nakonec dohodnou s provozovateli objektu Start Arena a najdou řešení problému.

Setkání výborů se zástupci provozoven 31. srpna se totiž uskutečnilo ve chvíli, kdy byl překročen práh trpělivosti obyvatel sídliště, především pak bydlících v ulicích U Kapličky a Kubínova. Ač v diskuzi to občas zajiskřilo, všichni pochopili, že je nutné se dohodnout, třeba i s kompromisy. Pozvání na schůzku přijali místostarosta Lukas Wünsch a zástupce velitele městské policie Robert Čelko. „Setkání jsem svolal na základě stížností našich spolubydlících, kteří jednání podpořili písemně. Pro ilustraci uvedu slova jedné starší nemocné paní: Každý večer nemohu usnout kvůli hluku, rvačkám, hlasitým diskusím a zpěvu. Bojím se otevřít okno, natož je napomenout. Mám strach!,“ uvedl v úvodu Miloš Koňařík. Po něm se rozproudila čilá diskuze, v které zástupci společenství informovali o svých zkušenostech s rušením nočního klidu a navrhovali řešení.

„Také naše společenství si udělalo průzkum mezi obyvateli k rušení nočního klidu, mohu tak potvrdit, že jsou jím postiženy víc než dvě třetiny obyvatel panelových domů. Hluk se totiž šíří mezi nimi ozvěnou. Řešením by mohlo být například vybudování kuřárny,“ navrhl Maximilian Proch. „Není výjimkou, že se vyspím jen dvě hodiny, pak mám strach, jak obstojím v zaměstnání,“ doplnila Radka Drbalová. „Nechápeme, jak mohl někdo před lety schválit uprostřed sídliště provoz restauračního zařízení s prodlouženou otevírací dobou,“ dodal Pavel Verner. „Řada lidí si myslí, že pokud nedojde k nápravě, měl by nastoupit k vymáhání práva zákonem, tedy na začátku měření hluku akreditovanou laboratoří,“ zdůraznila Daniela Marhonsová.

„Není pravda, že bychom se nesnažili uvedené potíže řešit, nemáme však jen problém s hlukem, někteří zákazníci porušují i pravidla stanovená pro vnitřní provoz, domluva na mnohé neplatí. Není ani pravda, že policie je bezzubá, často ji sami voláme a problémové zákazníky umravňujeme,“ vysvětlil vedoucí hostinského provozu Jiří Kampf. „Uvažovali jsme vyřešit problém s kouřením pomocí předzahrádky, jako to provedly jiné provozovny, ale od toho jsme nakonec ustoupili i právě z důvodů šíření hluku. Po dnešní schůzce budeme jednat s majitelem nemovitosti, zda by svolil s vybudováním kuřárny uvnitř objektu nebo přístavby pro kuřáky,“ dodal zástupce provozovny Star Casino Karel Hamr.

Miloš Koňařík navrhl, aby provozovatelé do konce října nejen s majitelem, ale i s odborníky, navrhli řešení problému a seznámili s ním výbory na listopadové schůzce. „Jsem rád, že dnešní sezení mělo spíše pracovní charakter. Sešla se na něm parta lidí, sice z opačných stran problému, ale nakonec našla ochotu jednat. Jsem toho názoru, že je lepší jednat, než si jen ztěžovat a přenášet řešení na druhé. Vaše schůzka je dobrým příkladem i pro ostatní části našeho města, kde se vyskytují podobné problémy,“ uvedl v závěru jednání Lukas Wünsch, který přislíbil pomoc i ze strany městského úřadu.

K fotu: Interiér provozoven ve Star Areně je špičkový, horší je to už s okolím objektu, který zarůstá plevelem a náletovými děřinami

Tiskovou zprávu zpracoval Václav Sedlák

Fotografie Václav Sedlák

NAHORU