Ministerstva dávají Litoměřice jako příklad dobré praxe v řadě oblastí

Prirucky ministerstev

Krizové potravinové balíčky pro osamělé seniory, podpora místních živnostníků i rodičů samoživitelů, nový vizuál města či vyšší dostupnost služeb úřadu jsou příklady dobré praxe města Litoměřice, které uvedla Ministerstvo vnitra a Ministerstvo pro místní rozvoj ve svých odborných příručkách vydaných v letošním roce.

„Těší mě, že v odborných příručkách ministerstev vyzdvihujících příklady dobré praxe je město Litoměřice citováno a zmiňováno v tak hojné míře,“ uvedl starosta Ladislav Chlupáč.

Každým rokem se město Litoměřice zúčastňuje motivační soutěže o „Přívětivý úřad“ roku. Ministerstvo vnitra pak z nejlépe hodnocených aktivit úřadů vydává odbornou příručku, kde seznamuje veřejnost s příklady dobré praxe z jednotlivých lokalit. Litoměřice jsou v roce 2020 uvedeny jako příklad dobré praxe v souvislosti se zavedením detašovaného pracoviště matriky v městské nemocnici i služby Czech POINTu, stejně tak i se změnou grafického vizuálu města.

V rámci publikace Úřad 21. století – vize a současné trendy se odborná veřejnost dočte, jak litoměřický úřad pečuje o své zaměstnance. V rozhovoru tajemník úřadu Milan Čigáš uvádí: „Za svůj život jsem si ověřil, že jiné bohatství nikdy mít nebudu, než je setkání s druhým člověkem. Mojí úlohou je starat se o lidi. Kontinuálně zlepšujeme pracovní prostředí a naším hlavním zaměřením jsou aktivity, které zajistí našim zaměstnancům kvalitní život i mimo práci. Chceme taktéž vytvářet takové pracovní prostředí, které produkuje aktivní, loajální, motivované a odborné zaměstnance.“

Po uvolnění mimořádných opatření ministerstvo pro místní rozvoj vydalo COVID-19 Sborník dobré praxe z regionů a měst, který popisuje podpůrné aktivity jednotlivých lokalit. V období epidemie město Litoměřice pomáhalo jak občanům z řad nejohroženějších skupin, tak i místním živnostníkům. Ve spolupráci s Diecézní charitou Litoměřice městský úřad zaktivizoval i Dobrovolnické centrum, které se zapojilo do pomoci potřebným. Několik stovek dobrovolníků pomáhalo s roznosem krizových potravinových balíčků, nákupem léků a donáškou místním obyvatelům.  Krizovou komunikaci pro starosty a starostky spádových obcí zajištovala kancelář starosty a tajemníka městského úřadu. Každý den obdrželi aktuální přehled o přijatých vládních opatřeních ve dvou variantách. V jedné bylo vidět, co bylo zrušeno (Varianta I). Druhá varianta (Varianta II) ukazovala to, co v daném okamžiku bylo v platnosti. Přehledy byly doplněny o aktuální informace z městského úřadu jako otevírací doby, kontaktní telefony, aktuální agendy, pomoc dobrovolníků a krátkou myšlenku.

Město Litoměřice bylo v roce 2019 vyhlášeno nejpřívětivějším úřadem České republiky a od roku 2017 obhajuje první místo i v Ústeckém kraji.  

NAHORU