Koruny stromů procházejí zdravotním prořezem

Prořezy stromů

V těchto dnech dochází v Litoměřicích k prořezu stromů. Pracovníci v korunách dřevin byli k vidění v lokalitách Baarova, Na Valech, Švermova, Pokratická a na rohu ulic Daliborova a Topolčianská.

Rozsah prořezu je na každém stromu jiný. „Byly provedeny dva druhy řezů. Tzv. zdravotní řez slouží k zabezpečení dlouhodobé funkce a perspektivy stromu s udržením jeho dobrého zdravotního stavu, vitality a provozní bezpečnosti,“ říká Lenka Brožová z Odboru životního prostředí Městského úřadu v Litoměřicích. „V druhém případě šlo o řez redukční, lokální, směrem k překážce, jehož cílem je úprava podchozího a průjezdního profilu, redukce koruny ve směru překážky, docílení odstupné vzdálenosti definované zákonem, normou apod. či vytvoření průhledu,“ dodává. Četnost prořezů je rovněž individuální. Odvíjí se od stáří stromu a jeho umístění.

Město Litoměřice o zeleň systematicky pečuje a pravidelně se o ni stará. V posledních letech zakoupilo například již 160 zavlažovacích vaků. „Pomáhají mladým stromům po výsadbě. Jejich výhodou je, že voda jde přímo ke kořenům, nerozlévá se kolem a strom dostane přesně to, co potřebuje,“ sdělila Lenka Brožová.

V následujících měsících pak dojde k rozšíření zeleně o parkovou úpravu v lokalitě Mezibraní poblíž restaurace Bašta, kde bude i nový závlahový systém.

NAHORU