O dřevo z Mostné hory byl velký zájem, na každého se dostane

strom mostna hora

O dřevo pocházející ze suchých stromů z Mostné hory v Litoměřicích zažádalo prostřednictvím formuláře na stránkách města Litoměřice v období od 11. do 30. června kolem 140 uchazečů. Evidence zájemců byla ukončena. Přiřazování stromů, které uschly či zeslábly vlivem sucha a byly napadeny jakýmkoli patogenem či kůrovcem, proběhne průběžně se započetím kácení.

„Zájem byl zejména prvních pár hodin od spuštění formuláře opravdu velký. Vzhledem k počtu stromů, u nichž předpokládáme kácení, se dostane na všechny zájemce. Řízení o povolení kácení první etapy je v současné době v běhu, v týdnu od 13. července proběhne šetření přímo na místě,“ upřesnila současnou situaci Lenka Brožová z Odboru životního prostředí Městského úřadu v Litoměřicích.

Uchazeči, kteří žádali o strom, budou postupně informováni o dalším průběhu. Kácení zajistí Technické služby města Litoměřice. Rozřezání, odvoz a úklid místa pak bude záležitostí občanů, kteří nabídky města na bezplatné využití dřeva z uschlých nebo napadených stromů využijí. V tuto chvíli s ohledem na legislativu nelze říci, kdy se začne kácet a dřevo občanům předávat.

NAHORU