Skupina novinářů ocenila turistické atraktivity města Litoměřice

press trip

S cílem zpropagovat turistické atraktivity královského města Litoměřice zorganizovalo město Litoměřice celodenní program pro zhruba deset novinářů specializujících se na cestovní ruch.

Litoměřice totiž nenabízejí pouze pamětihodnosti v čele s unikátními stavbami nacházejícími se v městské památkové rezervaci, ale jsou i městem zážitků jak pro dospělé, tak i rodiny s dětmi. „Navštívili jsme proto Dílnu ručního papíru s novou expozicí věnovanou historii výroby papíru, galerii marionet, vyhlídkovou věž Kalich. Novináři se prošli Klášterními vinnými sklepy, ochutnali místní vína, stejně jako rozmanité produkty Biskupského pivovaru. Zaujalo je i Muzeum křišťálový dotek s expozicí dlaní významných českých i světových osobností, Máchova světnička, podzemní expozice Důl Richard v proměnách času a také přestavba bývalého gotického hradu v moderní multifunkční centrum,“ charakterizovala program Martina Vondráková, marketingová manažerka Odboru komunikace marketingu a cestovního ruchu Městského úřadu v Litoměřicích, který press trip organizoval.

„Netušili jsme, jak velký turistický potenciál toto město má. Překvapilo nás spoustu věcí, například Biskupský pivovar je pro mě velmi zajímavou záležitostí. Líbilo se nám také v ojedinělém Muzeu křišťálový dotek,“ uvedl Antonín Karoch z Czech Travel Press.

Během jednoho dne pochopitelně nelze v Litoměřicích prožít vše. Novináři si proto domů odvezli nejen zážitky z navštívených míst, ale i celou řadu propagačních materiálů o dalších zajímavostech, jako je například pravidelná lodní doprava, Labská cyklostezka apod.

„Propagace města tímto způsobem je skutečně důležitá. Velmi nám v tomto směru pomáhá i Destinační agentura České středohoří, díky jejíž reklamní kampani můžeme například v těchto dnech vidět v Praze na zhruba třech desítkách míst velkoplošné reklamy zvoucí k návštěvě atraktivních Litoměřic,“ dodala vedoucí odboru Eva Břeňová.

NAHORU