IKEA ve spolupráci s městem podpořila rodiče samoživitele

ikea  auto

Tři desítky rodin převezmou v následujících dnech od zástupců města Litoměřice praktické balíčky za celkem 190 tisíc korun. Jde o dar společnosti IKEA rodinám, kde je jeden z rodičů samoživitel.

„Město Litoměřice, díky podpisu Charty diverzity, bylo v květnu osloveno platformou Byznys pro společnost s žádostí o pomoc s vytipováním rodin, které by pomoci uvítaly. Těm společnost IKEA připravila praktický balíček jako projev podpory kvůli globálnímu dopadu pandemie COVID-19,“ uvedl tajemník městského úřadu Milan Čigáš.

Celý miniprojekt vznikl za účelem podpořit zranitelné skupiny lidí na trhu práce, a to rodiče samoživitele. Město Litoměřice jako zaměstnavatel vytipovalo zaměstnance – rodiče samoživitele ze svých řad, kterým byla pomoc nabídnuta. Na vytipování jednotlivých rodin z řad občanů se podílelo oddělení sociálně-právní ochrany dětí z odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Klíčem určování byly stabilní nízkopříjmové rodiny, které žijí na stejné adrese. „Naše terénní pracovnice znají realitu rodin a vědí, v jakých podmínkách bydlí,“ uvedla vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí Renata Gazsi. Mezi nízkopříjmové rodiny se řadí ty, jejichž rodič samoživitel pobírá dávky hmotné nouze, má minimální mzdu nebo žádá o mimořádnou okamžitou pomoc z úřadu práce. „Tyto rodiny většinou mají prostředky pouze na zajištění základních potřeb,“ doplnila Renata Gazsi.

Kolem 30 rodin z Litoměřicka obdrželo od města podporu ve formě praktického balíčku, který obsahoval to, o co rodina požádala dle své potřeby. Častými požadavky byly věci do domácnosti pro zajištění péče o děti nebo vybavení pro ně jako například sady na vaření, nádobí, osušky, povlečení lampičky, psací stoly, palandy, postele, matrace, pastelky. „I přestože byla výše limitu celého projektu stanovena na 150 tisíc korun, společnost Ikea ze seznamu nic nevyčlenila a splnila přání všech rodin. Konečná podpora dosáhla výše téměř 190 tisíc korun,“ informoval tajemník Čigáš. 

Rodinám, které si nemohou zajistit vlastní odvoz, pracovníci úřadu v následujících dnech doručí objednané balíčky až do jejich domovů.

Minulý rok město Litoměřice jako první signatář mezi městy podepsalo Chartu diverzity na půdě Velvyslanectví Švédska v České republice. V Chartě diverzity se zaměstnavatelé zavazují rozvíjet všeobecně tolerantní pracovní prostředí bez ohledu na věk, vyznání, pohlaví, sexuální orientaci či zdravotní stav.

NAHORU