Nemocnice dostane pětimilionovou půjčku na přechodné období

Nemocnice Litoměřice

Litoměřičtí zastupitelé na svém posledním jednání schválili pětimilionovou návratnou finanční výpomoc pro akciovou společnost Nemocnice Litoměřice, která je ve fázi chystaného začlenění do konsorcia nemocnic sdružených v Krajské zdravotní.

 

Finance mají pokrýt nezbytné provozní náklady na zachování činnosti společnosti v době od účinnosti smlouvy o koupi (obchodního) závodu Nemocnice Litoměřice do doby připsání úhrady kupní ceny za obchodní závod Nemocnice Litoměřice, a.s. V této fázi předávání nemocnice totiž akciová společnost již nemá oprávnění disponovat s prostředky obchodního závodu (nemocnice), ale potřebuje finance pro zachování činnosti (účetní, personální, externí a licenční služby, apod.)

„Nemocnice vrátí návratnou finanční výpomoc městu Litoměřice do sedmi dnů po zaplacení kupní ceny za prodej obchodního závodu Krajskou zdravotní, a.s.,“ upřesnil předseda představenstva nemocnice Radek Lončák.

NAHORU