Na Mostné hoře budou káceny uschlé stromy, dřevo získejte bezplatně

mostná hora

Dřevo pocházející z uschlých stromů na Mostné hoře si budou moci rozřezat a bezplatně odvézt obyvatelé Litoměřic. Ovšem pouze ti, kteří dají najevo svůj zájem vyplněním formuláře zveřejněného na stránkách města 11. června minutu po půlnoci. Stažen má být 30. června.

 

Podmínkou je, aby měl zájemce trvalé bydliště v Litoměřicích. Žadatel bude zařazen do pořadníku a s městem následně uzavře dohodu o bezplatném odvozu. „Stane se tak ale až poté, co získáme povolení ke kácení,“ upozornil vedoucí odboru životního prostředí městského úřadu Pavel Gryndler.

Samotné kácení stromů zajistí Technické služby města. Pracovníci odboru životního prostředí následně stromy označí a přidělí jednotlivým žadatelům v souladu s pořadníkem. Každý si strom na své náklady rozřeže a místo následně uklidí.  „Kácení ale bude časově náročné. Nepůjde o záležitost týdnů, ale měsíců,“ upozornil ředitel TSM Ivo Elman.

Desítky jehličnanů na Mostné hoře uschly vlivem sucha. Ze stejného důvodu zeslábly také skupiny javorů. K jejich následné záhubě pak stačilo, aby je napadl jakýkoliv patogen. Smrky na severní straně hory zase zahubil kůrovec.

Formulář "Zájem o bezplatné poskytnutí dřevní hmoty - Mostná hora".

NAHORU