Litoměřickou nemocnici čeká modernizace porodního sálu

Nemocnice Litoměřice

Město Litoměřice obdrželo na konci roku 2019 od Ústeckého kraje investiční dotaci určenou na modernizaci porodního sálu pro Nemocnici Litoměřice, a.s. ve výši 9 milionů korun. Na svém čtvrtečním jednání schválili litoměřičtí zastupitelé její převod do litoměřické nemocnice.

„Až finance dorazí, lze zahájit přípravu a průběh výběrového řízení na zhotovitele akce. Následně pak lze přikročit k samotné realizaci. Původní harmonogram modernizace je výrazně ovlivněn probíhající pandemií koronaviru, ale věřím, že akci budeme moci realizovat ještě v letošním roce,“ sdělil Radek Lončák, předseda představenstva Nemocnice Litoměřice, a.s. a městský radní.

Původní porodní sál z roku 1993 má podobu otevřených porodních boxů a rodičky se musí během jednotlivých porodních fází přemisťovat do různých místností. Rozhodnutím představenstva společnosti byl zahájen proces příprav na modernizaci porodního sálu nemocnice, a to s ohledem na snahu zbytečně nezatěžovat rodičky v průběhu porodních fází a přiblížit prostředí porodnice domácímu prostředí a ještě více otevřít současným trendům porodnictví. Modernizací porodního sálu nemocnice tak dojde k dalšímu výraznému zvýšení komfortu nejen pro rodičky, ale i pro zdravotnický personál.

Celkem akce vyjde téměř na 11 milionů korun, kdy částku nad devítimilionovou dotaci bude nemocnice hradit z vlastních prostředků.

NAHORU