Do školy se vrátí zhruba polovina žáků prvního stupně

deti skolympDěti prvního stupně základních škol v Litoměřicích, které chtějí využít prezenční výuku, usednou v pondělí 25. května do školních lavic. Dobrovolný návrat do litoměřických základních škol zvolilo celkem 717 žáků, což je v průměru 47 %. Největší zájem o prezenční výuku ze strany dětí a rodičů vykazuje Základní škola Ladova (75 %) a Masarykova (64 %).

Nejmenší počet uvádí Základní škola Boženy Němcové (cca 8 %). To je však z důvodu, že vedení preferuje online výuku. Všechny základní školy se s přísnými pravidly související s hygienickými požadavky vypořádaly.

„Dodržet stanovená pravidla z hlediska hygieny či kapacity pro téměř polovinu žáků prvního stupně zvládly všechny školy. Kapacitně se totiž jedná o velké budovy s dostatečnými prostory. Rozmístit žáky do učeben tedy nebude činit žádné z nich problém,“ informovala vedoucí odboru školství, kultury, sportu a památkové péče městského úřadu Andrea Křížová. Vedení škol tedy nemuselo odmítnout jediného žáka.

Personální řešení této situace je náročné, ne však neřešitelné. S učiteli proběhla konzultace ohledně jejich zpětného návratu do škol. S těmi, kteří jsou v ohrožené skupině či se o někoho takového starají, byla uzavřena individuální dohoda. Tito pedagogové tedy nemusejí do školy docházet, nadále však budou dětem zajišťovat online výuku.

Všechny základní školy musí výuku v tomto období zajistit vždy od 8 do 16 hodin. Počítá se tedy i s otevřením odpolední školní družiny, aby se rodiče mohli plně vrátit zpět do zaměstnání. „V družině se rovněž nesmí mísit žáci různých tříd, nutné je proto zajistit dostatečný personál i k odpolední části výuky,“ dodala vedoucí Křížová. Děti, které se do konce června do školy již nevrátí, se budou i nadále vyučovat distančně.

NAHORU