Do Rozmarýnu se vrátily děti prvního stupně základních škol

rozmarynKroužky Domu dětí a mládeže Rozmarýn v Litoměřicích (DDM) přivítaly tento týden děti prvního stupně základních škol. Stejně jako v ostatních zařízeních obdobného typu se tak děje za přísných hygienických opatřeních a dodržení řady podmínek. Bohužel z kapacitních důvodů se Rozmarýn prozatím neotevře žákům druhého stupně základních škol. Provoz v tomto režimu potrvá do 26. června, poté přijdou na řadu prázdninové aktivity.

Děti pracují v maximálně patnáctičlenných skupinách. Každá zájmová činnost vyžaduje individuální řešení. Například keramika a výtvarný kroužek probíhají distančně. Děti si vyzvednou pomůcky a doma za pomoci návodu vytvoří výrobek.

Zatím největší zájem je o výtvarný kroužek či atletiku (téměř 100% účast), keramiku (cca 50% účast), dále pak angličtinu či deskové hry. Po 18. květnu umožní Rozmarýn dětem další aktivity jako například fotbal, mažoretky, fotografický kroužek, zoobadatelé, kytara, sportovní hry a další. „Pokud květnové počasí dovolí, budeme se snažit většinu aktivit vykonávat venku,“ konstatovala ředitelka DDM Zuzana Bendová.
Vstup do DDM je povolen pouze v roušce a po vyplnění čestného prohlášení (http://www.ddmrozmaryn.cz/).

Vedoucí jednotlivých kroužků řešili s rodiči další průběh činnosti. V případě ukončení docházky dítěte lze navrátit odpovídající část poplatku za zájmový útvar. Například Technický klub se do konce školního roku otevírat nebude, neboť zaměstnanci pokračují ve výrobě štítů. Dosud už vyrobili zhruba tisícovku kusů.

Zároveň s postupným zpřístupňováním zájmové činnosti dětem připravují zaměstnanci DDM letní aktivity.

NAHORU