Zápisy do prvních tříd prvně probíhaly bez dětí, dvě školy jsou plné

prvnmpK zápisům do prvních tříd litoměřických základních škol, které vzhledem k epidemii prvně probíhaly bez dětí, dorazily přihlášky celkem 385 dětí. Což je o 44 méně než v roce předchozím, kdy šlo o populačně silný ročník.

„Z tohoto počtu jsme zaznamenali 66 žádostí o odklad povinné školní docházky a děti budou tedy navštěvovat buď přípravnou třídu v ZŠ Na Valech nebo v ZŠ Havlíčkova, případně zůstanou součástí předškolního vzdělávání mateřských škol,“ informovala vedoucí odboru školství, kultury, sportu a památkové péče městského úřadu Andrea Křížová.

Nejvíce rodičů projevilo zájem o vzdělání dětí poskytované Masarykovou ZŠ a ZŠ Boženy Němcové. Je zřejmé, že tyto školy nebudou moci přijmout všechny děti. Rozhodnou řediteli škol předem zveřejněná kritéria jako spádovost, případně zda školu navštěvuje sourozenec apod. Nicméně kapacita ostatních zařízení je dostatečná.

Zápis do sedmi škol (šesti zřizovaných městem a jedné soukromé) probíhal s ohledem na epidemiologickou situaci tři týdny, a to čtyřmi způsoby. Žádost o přijetí mohla přijít do datové schránky, poštou, prostřednictvím mailu s elektronickým podpisem, případně formou osobního podání ve vybrané škole 21. nebo 22. dubna bez přítomnosti dítěte.

NAHORU