Dvacet subjektů z oblasti kultury získá finance na podporu celoroční činnosti

mestolitmpV rámci Programu podpory celoroční činnosti subjektů v oblasti kultury bude letos rozděleno z rozpočtu města Litoměřice 700 tisíc korun. O podporu se přihlásilo celkem dvacet subjektů s žádostí o poskytnutí dotace. Všechny byly zastupiteli schváleny.

Nejvyšší dotaci získaly čtyři subjekty, a to občanské sdružení Puellae cantantes (180 tisíc korun), Klub přátel chlapeckého sboru Páni kluci (100 tisíc korun), Kinoklub Ostrov 80 tisíc Kč a Vox Luminas (40 tisíc).

„Při stanovení výše dotace byla brána v úvahu kritéria jako například tradice spolku, úspěšná reprezentace na soutěžích, zajištění vícezdrojového financování apod. Upřednostněny byly spolky s dětskou či mládežnickou základnou,“ upřesnila vedoucí odboru kultury, sportu a památkové péče městského úřadu Andrea Křížová.

NAHORU