Zápis do mateřské školy bude probíhat bez účasti dětí

mestompOpatření přijatá v souvislosti s epidemií koronaviru změnila i způsob organizace zápisu dětí do mateřských škol ve školním roce 2020/2021. Zásadní změnou je, že zápis při osobním podání přihlášky ve dnech 4. až 7. května v kanceláři ředitelství Mateřská škola Litoměřice, Masarykova 30, bude probíhat bez účasti dětí a s minimálním kontaktem mezi zákonnými zástupci a zaměstnanci školy.

Pracovníci organizace jsou na zápis připraveni a dobře vybaveni ochrannými pomůckami, aby při osobním podání přihlášky byla dodržena pravidla pro bezpečný kontakt. Zákonní zástupci však mohou využít podání žádosti také e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem nebo do datové schrány rovněž s elektronickým podpisem. „Na našich stránkách www.skolky-ltm.cz zákonní zástupci najdou požadované tiskopisy – žádost o přijetí dítěte a prohlášení o jeho očkování. Ty je třeba vyplněné a podepsané při zápisu doložit. Zápis bude probíhat každý den od 8 do 16 hodin a pro volbu času doporučuji využít na webu rezervační systém. Jiný termín lze dohodnout na telefonu 734 871 019,“ vysvětlila ředitelka příspěvkové organizace Mateřská škola Litoměřice Monika Mejtová.

Na začátku letošního roku navštěvovalo 11 městských mateřských škol 741 dětí. „Kapacita našich škol je však větší, umístit do nich můžeme z hlediska hygienických norem až 886 dětí. Umísťovány budou jen do 10 škol s celkem 36 třídami, protože MŠ Beruška v Revoluční ulici je zcela zaplněna. V našich zařízeních zabezpečujeme předškolní vzdělávání dětí, věnujeme se i dětem vyžadující speciální vzdělávací potřeby, dětem s odkladem školní docházky a máme i jednu třídu pro děti mladší tří let,“ dodává ředitelka Mejtová.

NAHORU