Lidé chtějí test na koronavir, stojí v dlouhé frontě

testmpPřed devátou hodinou ranní začalo v Litoměřicích na Zahradě Čech (pavilon G) plošné testování obyvatel města na koronavir. Zájem je veliký, fronta před výstavištěm se tvořila již od sedmé hodiny. Testování je dle rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví určeno pouze pro obyvatele Litoměřic, nikoliv okolních obcí.

Lidé se k sobě chovají ohleduplně. Dodržují rozestupy a mají nasazeny roušky. S organizací pomáhá město, pracovníci Zahrady Čech, dobrovolnické centrum Diecézní charity, Armáda ČR, strážníci městské policie, státní policisté a další.

Za pomoci dobrovolníků lidé stojící ve frontě vyplňují dotazníky. Samotné testování probíhá v pavilonu G u osmi stolků za přítomnosti lékařů a zdravotníků. Spočívá v odběru kapky krve z prstu. Následně testovaný vyčká zhruba 10 až 15 minut, než se na místě dozví výsledek. Pokud je negativní, odchází domů. Pokud pozitivní, následuje v oddělené místnosti stěr z nosu. Takový člověk poté odchází do karantény.

Lidem je doporučováno, aby nepřicházeli po 16. hodině, protože se na ně již nemusí dostat řada. Testování má probíhat do 1. května, včetně víkendu. Může se však stát, že bude ukončeno dříve, protože cílem je získat tři tisícovky vzorků ve třech věkových kategoriích.

 

NAHORU