Město pomohlo už 116 živnostníkům v nouzi

zivnostmpVíce než milion korun již vyplatilo město Litoměřice za posledních několik dnů živnostníkům, kteří se ocitli s ohledem na epidemiologickou situaci v nouzi. Konkrétně se jedná o jednorázovou finanční výpomoc na překlenutí těžkého období těm, co mají v Litoměřicích uzavřené rozhodnutím vlády své provozovny a platí nájem. O tom, že jde o účinnou a hlavně rychlou pomoc, svědčí řada poděkování, které městský úřad v těchto dnech registruje.

Rada města o mimořádné pomoci rozhodla 6. dubna. Vedle desetitisícového daru schválila i odklad placení nájemného pro OSVČ, které podnikají v nebytových prostorách města. „Až bude znám termín znovu otevření provozoven, rozhodneme o tom, jak vysoká částka bude prominuta,“ upřesnil místostarosta Karel Krejza.

Dle odhadů by mohlo v Litoměřicích požádat zhruba 300 živnostníků, a tak alokovaná suma činí tři miliony korun. Na webových stránkách města jsou podrobně uvedeny podmínky, za kterých může živnostník dar získat, včetně tiskopisu žádosti a darovací smlouvy. „Mezi hlavní kritéria patří to, že provozovna v nájemním vztahu musí být na živnostenském úřadu nahlášená. Při kontrole 157 žádostí, které byly do 20. dubna doručeny na městský úřad, převažovaly právě nenahlášené provozovny jako důvod zamítnutí u 23 žádostí. Do stejného data bylo již vyplaceno 116 žádostí o dar,“ doplnila Marcela Škrancová, vedoucí živnostenského úřadu, jehož pracovníci agendu související s poskytnutím finančního daru města ve výši 10 tisíc korun zajišťují. „Další žádosti o dar budou přijímány do 30. dubna,“ upozornila na důležitý termín vedoucí Škrancová.

Pracovníci živnostenského úřadu se snaží radit živnostníkům i v případech, kdy se dotazy netýkají bezprostředně živnostenské problematiky. V posledních týdnech se dotazy týkaly především žádostí o poskytnutí ošetřovného pro osoby samostatně činné (OSVČ), kdy se podmínky pro získání dotace několikrát měnily. Došlo tak i k paradoxním situacím. „Vedle běžné agendy, kterou dnes už vyřizujeme v rozšířené době během pondělí a středy od 8 do 11 a od 13 do 17 hodin, jsme během uplynulého měsíce vyřídili i zhruba 40 žádostí OSVČ na přerušení živnostenského podnikání z důvodů uzavření provozoven. Když se ale žadatelé dozvěděli, že tím pádem nebudou mít nárok na žádný příspěvek, za pár dní telefonovali nebo poslali žádost o zaktivnění oprávnění,“ poukázala na jeden z řady zmatků vedoucí úřadu.

NAHORU