Zastupitelé budou rozhodovat o začlenění nemocnice do sítě Krajské zdravotní

nemocnicewJedním z nejzásadnějších bodů čtvrtečního jednání městského zastupitelstva (23. 4.) bude plánované začlenění Nemocnice Litoměřice do páteřní sítě Krajské zdravotní.

Zastupitelé budou v této souvislosti rozhodovat ve dvou záležitostech. Za prvé o bezúplatném převodu nemovitostí Ústeckému kraji, za druhé o prodeji provozu, s čímž souvisí přístrojové vybavení, smluvní závazky, personální záležitosti apod., a to za předjednanou částku 120 milionů korun, stanovenou dle znaleckého posudku.

Kraj po celou dobu jednání, což je uvedeno i v memorandu, deklaroval zájem o litoměřickou nemocnici, ovšem formou bezúplatného převodu. „Po složitých, několik měsíců trvajících jednání jsme dospěli k tomu výsledku,“ shrnul místostarosta Litoměřic Karel Krejza jednání komise, do níž byli jmenováni zástupci Ústeckého kraje, Krajské zdravotní, města Litoměřice, litoměřické nemocnice, nechyběl ani zástupce petičního výboru. „Celý proces byl veden ve veřejném zájmu, transparentně, v souladu s legislativou a platným referendem,“ ujistil místostarosta.
Ústecký kraj, ačkoliv měl o začlenění jednat včera, tedy v pondělí 20. dubna, bod z programu jednání nakonec stáhl. Rozhodl se vyčkat na rozhodnutí litoměřických zastupitelů.

Město Litoměřice se tak ocitlo na konci více než tříleté cesty při hledání poskytovatele zdravotní péče ve zdejší nemocnici. Platné referendum jednoznačně vytyčilo mantinely pro to, kdo se poskytovatelem zdravotní péče může stát. Z výsledku vyplynulo, že jím může být Ústecký kraj a jím stoprocentně vlastněná Krajská zdravotní, a.s.

Náměstek hejtmana Stanislav Rybák již před časem na jednání zastupitelstva prohlásil, že litoměřická veřejnost se nemá čeho bát. Z jeho vyjádření vyplynulo, že je v zájmu kraje zachovat současný rozsah zdravotní péče.

NAHORU