Městský úřad je od pondělí 20. dubna v pondělí a ve středu otevřen

mestompMěstský úřad v Litoměřicích postupně rozšiřuje úřední hodiny. Od pondělí 20. dubna si můžete přijít vyřídit úřední záležitosti každé pondělí a středu vždy od 8 do 11 a od 13 do 17 hodin. Mimo tyto dny bude úřad i nadále pro veřejnost uzavřen. I v úřední dny ale nadále platí, že je nutné se v předstihu objednat a před samotnou návštěvou jednotlivých pracovišť je třeba kontaktovat příslušného úředníka, s nímž je předem domluvené jednání, a to z důvodů otevření, respektive vpuštění do budovy městského úřadu.

V maximální možné míře je doporučeno využívat elektronický objednávkový systém. Na pracovištích, kde zřízen není, je před návštěvou potřeba kontaktovat příslušného úředníka, telefonicky či e-mailem se na jednání objednat, což lze i prostřednictvím aplikace „Potřebuji si vyřídit“ https://www.litomerice.cz/potrebujivyridit.

Pracoviště CzechPoint na Mírovém náměstí je v provozu každý den. Zde je nutné volat linku 416 916 390 nebo 416 916 391 z důvodů otevření, respektive vpuštění do budovy úřadu. Detašované pracoviště matriky úřadu fungující v nemocnici zůstává i nadále v provozu na základě telefonické komunikace mezi úřadem a nemocnicí.

Cílem výše uvedených opatření je eliminovat větší koncentraci lidí v čekacích místnostech úřadu. Vstup do budov bude umožněn pouze s rouškou nebo jiným zakrytím úst a nosu.

Pracoviště občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel bude vzhledem k mimořádné technické závadě znovu otevřeno pravděpodobně ve středu 22. dubna. S ohledem na četné dotazy uvádíme, že po dobu nouzového stavu zůstávají v platnosti doklady (OP, ŘP), jimž skončila platnost během nouzového stavu. Není tedy nezbytně nutné žádat ihned o nový doklad.

I v době epidemie tedy město Litoměřice a Městský úřad Litoměřice nadále poskytuje všechny služby. Nicméně vyzývá občany, aby zvážili osobní návštěvu, a pokud jejich záležitost snese odkladu, odložili vyřízení na pozdější dobu. V případech, kdy to lze, doporučuje zvolit telefonickou či e-mailovou formu komunikace. „Občanům města a našeho ORP děkuji za trpělivost a vzájemnou ohleduplnost. Bez spolupráce s vámi a vzájemné ohleduplnosti bychom jen těžko zvládli dostát všem stanoveným požadavkům,“ vzkazuje tajemník městského úřadu Milan Čigáš.

 • Provozní doba pracoviště CzechPoint na Mírovém náměstí:
  Pondělí 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
  Úterý 8:00 – 12:00 13:00 – 15:00
  Středa 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
  Čtvrtek 8:00 – 12:00 13:00 – 15:00
  Pátek 8:00 – 11:00 12:00 – 13:30

 

NAHORU