Svatby do deseti lidí jsou od příštího týdne povoleny

mestolitmpKe zrušení celkem tří objednaných termínů svateb muselo v Litoměřicích dojít vlivem nařízení reagujících na šíření koronaviru. Další nemohly být objednávány. To se ale od příštího týdne mění. Dle nařízení Ministerstva zdravotnictví se od pondělí zákaz volného pohybu nevztahuje na uzavírání sňatků a svatby do 10 lidí budou za specifických podmínek umožněny.

 

Při obřadu je povolena přítomnost snoubenců, svědků, oddávajícího, matrikářky a čtyř svatebčanů, celkem tedy pouze 10 osob přítomných obřadu a cesty na svatební obřad. Povinností je dodržovat odstup dvou metrů od jiných osob, výjimku tvoří členové jedné domácnosti a snoubenci. Snoubenci v průběhu obřadu nejsou povinni mít ochranné prostředky dýchacích cest.

Sňatky se budou konat pouze v obřadní síni Městského úřadu Litoměřice.

Podrobnosti je možné získat na telefonních číslech 416 916 113, 416 916 532, 416 916 533.

NAHORU