Pracovníci technických služeb dnes dezinfikovali nádraží

dezinfekcempAutobusové nádrží dnes dezinfikovali pracovníci Technických služeb města Litoměřice. Zaměřili se na nejvíce exponovaná místa, jako jsou zábradlí, chodníky apod. Ve městě pak pokračovali v dezinfekci zábradlí nacházejících se na veřejných místech, před panelovými domy a podobně.

„Po konzultaci s hygieniky používáme Savo ředěné vodou v poměru 15:85,“ informoval ředitel TSM Ivo Elman. Vynechány byly lavičky vzhledem k důsledkům, které by to mohlo mít na oblek člověka. Dezinfikovány obdobným způsobem jsou již řadu dní i kontejnery, odpadkové koše ad.

NAHORU