Dodávka pitné vody v severních Čechách je plynulá a bezpečná

mestompUbezpečujeme obyvatele, kteří jsou napojeni na veřejný vodovodní řad, že dodávaná pitná voda do domácností je hygienicky zabezpečená a není tedy nutné se obávat šíření infekce pitnou vodou.

Při výrobě pitné vody z vody surové probíhají chemické procesy (například koagulace, filtrace, dezinfekce chlorem a UV zářením), při kterých dochází k odstranění virů a bakterií. Kontrola kvality vody probíhá intenzivně i v tomto období. Vzorkaři odebírají vzorky v úpravnách vody, vodojemech, minimalizovány jsou jen odběry přímo v domácnostech u zákazníka, ale i ty jsou prováděny. V laboratořích nadále analyzujeme vzorky pitných i odpadních vod. 

Zaměstnanci vodárenských společností pracují ve směnném provozu s minimalizací kontaktu. Zaměstnanci obsluhující úpravny vod a čistírny odpadních vod pracují ve střídavém směnném režimu tak, aby byl minimalizován jejich osobní kontakt. Společnost nastavila i systém „náhradníků“ v případě, že by došlo k nakažení některého ze zaměstnanců. Všechny zaměstnance se snažíme vybavit ochrannými zdravotními pomůckami, aby mohli svou činnost bezpečně vykonávat. Po dobu nouzového stavu jsou uzavřena také zákaznická centra společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, obchodní i technické oddělení. Zároveň nebude vyjíždět mobilní zákaznické centrum. U staveb a rekonstrukcí vodohospodářských objektů je striktně zachováváno oddělení stavebních a provozních pracovníků.
Pro kontakt s námi lze využít elektronickou či telefonní komunikaci.

Kontaktovat nás můžete elektronicky na e-mailové adrese info@scvk.cz či přes zákaznický účet na internetových stránkách nebo v mobilní aplikaci Voda SčVK. Pro telefonní kontakt využijte telefonní číslo 840 111 111 nebo mobilní telefonní číslo 601 267 267.
Odběratelskou smlouvu i další dokumenty, kde je nutný podpis, lze vyřizovat korespondenčně s ověřeným podpisem prostřednictvím centrální poštovní adresy Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 00 Teplice.

Zástupci samosprávy a akcionáři i další partneři mohou využít kontakty na Severočeskou vodárenskou společnost, a to e-mail info@svs.cz, datovou schránku 7egf9my, telefon 417 563 178 a poštovní adresu Severočeská vodárenská společnost a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice.4

(TZ připravil Mario Böhme, manažer útvaru komunikace a PR SVS)

 

NAHORU