Zápisy do ZŠ letos netradičně, přihlášku raději elektronicky nebo poštou

zapisympDěti budou letos k povinné školní docházce přijímány bez tradiční formy zápisu. Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci přistupují všechny základní školy v Litoměřicích dle opatření ministerstva školství k podávání přihlášek bez účasti dětí.

 

Formuláře Žádostí o přijetí žáka k povinné školní docházce, případně o odklad povinné školní docházky, budou k dispozici na webových stránkách jednotlivých škol. Zde také rodiče najdou podrobné informace, jak postupovat. Zákonní zástupci mohou žádosti podávat v prodloužené lhůtě, a to od 1. do 22.dubna 2020. Učinit tak mohou jedním ze čtyř způsobů:

  • prostřednictvím datové schránky školy,
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem,
  • zasláním originálu žádosti poštou,
  • osobním podáním na zvolené ZŠ, a to ve dnech 21. – 22. dubna od 14 do 17 hodin – bez přítomnosti dětí.

„V aktuální situaci, která v souvislosti s nouzovým stavem v České republice panuje, preferujeme podání bez osobní přítomnosti zákonného zástupce i dětí, tedy elektronickou formou nebo poštou, a to v prodloužené třítýdenní lhůtě,“ uvedla Andrea Křížová, vedoucí Odboru školství, kultury, sportu a památkové péče Městského úřadu v Litoměřicích.

NAHORU