V domově na pahorku platí přísná hygienická opatření již řadu dní

mestompO seniory se v Litoměřicích snažíme starat společně s vámi co nejlépe. Jak se například dbá na jejich bezpečí v Domově na Dómském pahorku, kde žije zhruba stovka klientů? Farní charita, která zařízení pro město provozuje, se o ně stará příkladně. Její ředitelka Karolína Wankovská neponechává nic náhodě a úzce spolupracuje s městem, které dále rozšiřuje pomoc nejstarší generaci. 

Farní charita provozuje v LItoměřicích Domov pro seniory na Dómském pahorku a Domov sv. Zdislava. Zde již řadu dní platí přísná opatření. „Každému zaměstnanci při vstupu do budovy změříme teplotu. Odevzdává použitou roušku a dostává novou, dezinfikovanou. Prochází dezinfekční rohožkou a dezinfikuje si ruce. A to několikrát denně. Klientům každý den dezinfikujeme nejen pokoje, ale i pomůcky, které používají, jako například hole nebo vozíky. Každý den jsou obyvatelé zásobováni vitamínem C i D. Ven chodí pouze na terasy, jimiž disponujeme na Dómském pahorku, v Domově sv. Zdislava zase využíváme klášterní zahradu. Pochopitelně chybí osobní kontakty s rodinou, ale společně vše zvládáme,“ říká ředitelka Farní charity Karolína Wankovská.

Farní charita měří teplotu i lidem žijícím mimo domovy pro seniory. Jde o jednotlivce, kteří využívají jejích sociálních služeb. Takto byla včera zachycena poměrně vysoká teplota u ženy, která byla ihned předána do péče lékařů. Terénní pracovnice, která teplotu měřila, ihned nastoupila do karantény.

Městský úřad i nadále ve spolupráci s dobrovolníky distribuuje krizové potravinové balíčky seniorům, kteří žijí osamoceně, případně jim jejich zdravotní stav komplikuje nákupy. Nově zajišťuje i vyzvedávání léků a venčení psů. Objednávat si pomoc lze i nadále na telefonních číslech 416 916 440. Psychologická pomoc je poskytována na tel. čísle 731 532 537. Objednat sociální službu lze na telefonních číslech 416 916 125 / 416 916 222 / 416 916 120.

„Počínaje dneškem distribuujeme informační letáky určené pro seniory a další potřebné do domů a na řadu jiných přístupných míst,“ uvedla včera za městský úřad koordinátorka dobrovolníků Irena Vodičková.

 

NAHORU