Pravidelný svoz bioodpadu zůstává zachován, začíná za týden

mestolitmpSvoz bioodpadu v Litoměřicích zůstává letos i během nouzového režimu zachován. Stejně jako v minulých letech bude probíhat jednou za 14 dní vždy v sudém týdnu, v pondělí a úterý, a to od konce března do konce listopadu.

 

Úterní svozy se týkají ulic: Ankertova, Bezručova, Brožíkova, Březinova cesta, Čelakovského, Dalimilova, Dykova, Fillova, Havlíčkova, Husova, Hynaisova, Janáčkova, Kollárova, Kořenského, Kozinova, Křepkova, Macharova, Marie Majerové, Navrátilova, Nerudova, Neumannova, Nezvalova, Purkyňova, Revoluční, Samo Tomáška, Slavíčkova, Smetanova, Sokolovská, Škrétova, Špálova, Švabinského, Vančurova, Wolkerova, Zelenkova, Žitenická, a to v termínech: 31.03., 14.04., 28.04., 12.05., 26.05., 09.06., 23.06., 07.07., 21.07., 04.08., 18.08., 01.09., 15.09., 29.09., 13.10., 27.10., 10.11., 24.11.

Pondělní svozy se týkají všech ostatních lokalit města v termínech: 30.03., 13.04., 27.04., 11.05., 25.05., 08.06., 22.06., 06.07., 20.07., 03.08., 17.08., 31.08., 14.09., 28.09., 12.10., 26.10., 09.11., 23.11.

Nádoby musí být přistaveny v den vývozu nejpozději v 06:00 hodin ráno. Zájemci o nádobu na bioodpad si ji mohou objednat osobně na Městském úřadě Litoměřice, odboru životního prostředí u Kristýny Slabochové (Pekařská 2, III. patro, kancelář č. 472), případně telefonicky na tel. čísle 416 916 175. Upozorňujeme žadatele, že vzhledem přetrvávajícímu zájmu o nádoby ze strany nových žadatelů, lze k rodinnému domu přidělit pouze jednu nádobu na bioodpad.

 

Do nádoby na bioodpad patří:

- rostlinný odpad ze zahrady (listí, tráva, plevel, větve)

- kuchyňský bioodpad rostlinného původu (zbytky ovoce, zeleniny, slupky)

- skořápky od vajec, čajové sáčky, kávová sedlina

- neznečištěná zemina

 

Do nádoby na bioodpad v žádném případě nepatří:

- živočišné zbytky

- maso, kosti

- uhynulá zvířata

- olej z potravin

- obaly od potravin (sklo, plast, kov)

NAHORU