Krizový potravinový balíček si dnes jako první převzal 96letý senior

balmpPrvních dvacet krizových potravinových balíčků rozvážejí dnes zaměstnanci městského úřadu a dobrovolní hasiči těm nejpotřebnějším – seniorům, kteří žijí osamoceně a přivítali tento druh pomoci nabídnuté městem.

Jako první převzal krizový balíček v hodnotě zhruba 700 korun pro sebe a svou manželku 96letý obyvatel rodinného domku v Plešivecké ulici. „Moc děkuji,“ reagoval na roznášku uskutečněnou v době vyhlášení nouzového stavu. Senioři dostali informace o termínu roznášky předem a balíčky jim byly předávány u vchodu do bytu či rodinného domku.

„Ve spolupráci s charitou jsme vytipovali zhruba 130 ohrožených seniorů a osobně je navštívili s nabídkou pomoci. Prozatím máme dvacet objednávek,“ informovala vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví městského úřadu Renáta Jurková. Právě pracovníci tohoto odboru ve spolupráci s dobrovolnými hasiči začali dnes po poledni balíčky nachystané obchodním řetězcem TESCO rozvážet.
„Obsah jsme sestavili po konzultaci s nutričním specialistou tak, aby balíčky byly energeticky hodnotné a vhodné například i pro diabetiky,“ informovala referentka odboru Bohdana Dojčinovičová.

Objednávat v případě potřeby balíček, včetně jeho dodání až do místa bydliště, je možné pro překonání období platnosti mimořádných opatření prostřednictvím tel. čísel: 416 916 125, 416 916 222 a 416 916 120. Uskutečněný hovor bude zpracován a brán za závaznou objednávku. K úhradě dojde až poté, co opadne nouzový stav.

Zároveň dnes v rámci vzájemné pomoci tajemník úřadu Milan Čigáš předal ředitelce Farní charity Karolíně Wankovské osobní automobil pro sociální účely. Jde o dar města organizaci, se kterou úzce spolupracuje.

 

NAHORU