Městský úřad přechází na nouzový režim

mestompK návštěvě Městského úřadu v Litoměřicích je nutné se počínaje dnešním dnem objednat. Neodkladné záležitosti si lze vyřídit už jen v pondělí od 8 do 11 hodin a ve středu od 13 až 16 hodin, ovšem pouze po předchozí objednávce. V souvislosti s epidemiologickou situaci v ČR tak začal i pro litoměřický úřad platit až do 24. března nouzový režim.

Úřad nadále poskytuje všechny služby. Nicméně vyzývá občany, aby zvážili osobní návštěvu pracovišť. „Pokud záležitost snese odkladu, odložte její vyřízení na pozdější dobu,“ vyzývá tajemník Milan Čigáš a upozorňuje, že využívat lze jiné formy komunikace, především telefonickou, e-mailovou či písemnou.

Pokud je návštěva úřadu pro občana nezbytná, musí se dopředu objednat telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím aplikace Potřebuji si vyřídit (https://www.litomerice.cz/potrebujivyridit), aby zbytečně nedocházelo k větší koncentraci lidí v čekacích prostorech úřadu.

Nouzový režim platí i pro detašované pracoviště CzechPoint v litoměřické nemocnici, které funguje na základě telefonické komunikace mezi MěÚ a nemocnicí.

Městskou policii Litoměřice lze v případě potřeby kontaktovat pouze telefonicky (tísňová linka 156) nebo e-mailem.

Současně úřad po výše uvedenou dobu ruší nařízená ústní jednání, včetně šetření v terénu, a výjezdy zaměstnanců na služební cesty.

NAHORU