Litoměřice mají vlastní kompostárnu

mestolitmpLitoměřice postupně realizují plán odpadového hospodářství, jedním z jeho bodů je vybudování vlastní kompostárny a cílem snížení nákladů na přepravu biologicky rozložitelné části komunálního odpadu ke zpracování v největším regionálním zařízení toho druhu při SONO Plus v Úpohlavech.

 

Přes zimu se podařilo dokončit úpravu ložné plochy malé kompostárny  s roční kapacitou 150 tun v reálu Technický služeb města v Třebouticích. „V tomto zařízení, které bylo vybaveno potřebnou technologií, získanou s podporou dotace od Ústeckého kraje, se budou od jara kompostovat ve městě vybrané čisté druhy zeleně, jako je tráva, listí a štěpka. První materiál se ke zpracování naveze z údržby zahrad mateřských škol. Získaný kompost využijeme pro obnovu městské zeleně, přebytek poskytneme zdarma občanům. Zájem určitě bude, vyzkoušeli jsme si to loni, kdy jsme žadatelům dovezli certifikovaný kompost z Úpohlav,“ vysvětlil vedoucí odboru životního prostředí Pavel Gryndler.

Město bude i nadále zajišťovat svoz biologicky rozložitelného materiálu od občanů z hnědých nádob, kteří mají zahrádky, a zopakuje loňské darování komposterů. Navíc už tento měsíc začalo přijímat žádosti od domácností, jež naopak nemají zahrádky, na poskytnutí tak zvaných vermikomposterů, v kterých zelený odpad z kuchyně zpracovávají na hnojivo kalifornské žížaly.      

NAHORU