Kompostujte s žížalami i v panelových domech, město vás podpoří

vermikompostermpVermikompostéry zdarma bude v druhé polovině tohoto roku dávat Město Litoměřice svým občanům. Litoměřický městský úřad tak vychází vstříc občanům v panelových a bytových domech, kteří nemají kam umístit klasický kompostér a rádi by kompostovali. 

 

Nyní jsme ve fázi příprav dotačního programu a začínáme zjišťovat skutečný zájem o vermikompostéry. V tomto roce máme v rozpočtu finance na cca 80 kusů vermikompostérů. Žadatelé je získají  do svého vlastnictví. „Podmínkou pro podání žádosti je trvalé bydliště v Litoměřicích, nulové dluhy vůči městu a byt v osobním vlastnictví nacházející se v katastru Litoměřice nebo Pokratice,“. Kdo dostal již od Města Litoměřice klasický kompostér, nemá nárok na vermikompostér.  

Na odboru životního prostředí vermikompostujeme již třetím rokem, v případě zájmu je možné se přijít podívat. 

Pro vermikompostování jsou potřeba v zásadě jen tři věci: vermikompostér, žížaly a chuť zpracovávat biodpad a starat o další obyvatele bytu. 

 Žadatelé se mohou hlásit do 31.3.2020 na odboru životního prostředí u sl. Slabochové – tel. 416 916 175, e-mail: kristyna.slabochova@litomerice.cz. 

Text Václav Sedlák

NAHORU