TURISTICKÉ NOVINKY

Covid-19 opatření pro skupinové prohlídky od 1.7.2021

Pokyny během COVID 19

Podmínky návštěvního provozu skupinových prohlídek platné od 1. července 2021.

Prosíme návštěvníky, aby dodržovali následující mimořádná opatření.

• Skupinové prohlídky mohou být prováděny v maximálním počtu 10 osob včetně průvodce, tj. limit osob na jednu prohlídku je 9 osob. Změna omezení u 1 osoby na 10 m2.

• U skupinových prohlídek do počtu 30 osob (s výjimkou dětí do 6 let) bude muset být před zahájením prohlídky splněna alespoň jedna z následujících podmínek:
a. osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem
b. osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC (antigenní) test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem
c. osoba byla očkována proti onemocnění COVID-19 a doloží, že:
I. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
II. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
III. od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo
d. osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.
e. doloží potvrzení od zaměstnavatele, že absolvovala nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
f. doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvovaly nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
g. podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tzn. osoba podstoupí test s negativním výsledkem na místě
• Subjekt organizující skupinovou prohlídku prokázání podmínek kontroluje a účastníku, který nesplní jednu z výše uvedených podmínek neumožní účast na skupinové prohlídce nad 10 osob.
• V případě nesplnění alespoň jedné z výše zmíněných podmínek nebude účastníku povolen vstup na skupinovou prohlídku nad 10 osob.
• Zakazuje se vstup osob podléhajících karanténě nebo osob se zdravotními potížemi odpovídajícími virové infekci (horečka, kašel, dušnost, bolest svalů aj.) do informačního centra a expozic.
• Návštěvník je povinen v areálu v místech, kde je vyšší koncentrace osob a není možno dodržet 2 m odstupy, si zakrýt dýchací cesty (respirátor bez výdechového ventilku dle vládních opatření např. FFP2) a mít je zakryté po celou dobu, kdy se nachází v místech zvýšené koncentrace osob.
• Návštěvník bez zakrytých dýchacích cest nebude vpuštěn do vnitřních prostor přístupných bez průvodce, a to i přesto, že bude mít platnou vstupenku. V takovém případě nemá návštěvník nárok na vrácení vstupného. Výjimku mají děti do 2 let a další dle mimořádného opatření č. 418, Příloha č. 4, odst. 3.
• Vstup do vnitřních prostor je omezen na 10 m2 na návštěvníka.
• Návštěvník je povinen dodržovat rozestupy v délce 2 m, vyjma osob sdílejících společnou domácnost.
• Zakazuje se shlukování osob, návštěvníci mezi sebou musí udržovat odstup minimálně 2 m.
• Návštěvník je povinen před vstupem do informačního centra a expozic použít dezinfekci rukou.
• Je upřednostňován bezhotovostní prodej (on-line prodej nebo platba pomocí platebního terminálu).
• Návštěvník je povinen dodržovat další pokyny zaměstnanců, v opačném případě může být vykázán.
• Při nedodržení těchto pokynů nebude návštěvníkovi prohlídka umožněna.

Odbor komunikace, marketingu a cestovního ruchu MěÚ Litoměřice


 

Turistické Informační centrum

Otevírací doba

Po-Ne: 9:00-17:00 hod.

Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111


© 2021 Město Litoměřice
Mobilní menu
Používáme cookies

K personalizaci obsahu, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies..